top of page

Over mij

Nandi De Preter is klinisch psycholoog (voor kinderen en jongeren). Bijkomend heeft ze de postgraduaatmodule psychodiagnostiek behaald en verdiept ze zich volop in de oplossingsgerichte visie en methodieken van Signs of Safety. Door haar ervaring binnen de Integrale Jeugdhulp kan ze aan de slag gaan met complexe hulpvragen.

Verder is Nandi Mindfulnesstrainer voor kinderen (6 -12 jaar) en biedt ze  groepssessies (met volwassene) aan. Samen leren we aan de hand van leuke en diverse opdrachtjes stil te staan bij onze lichamelijke ervaringen, gedachten en emoties zonder hierdoor overspoeld te geraken. We ontdekken onder andere onze Grommy’s (kritische stem) en geven meer ruimte aan onze Hartelieven (milde stem). Mindfulness helpt kinderen in hun innerlijke kracht te laten staan in tijden van een competitieve en veeleisende consumptiemaatschappij.

Nandi De Preter
Tekening

Na Nandi haar studies stond ze te popelen om een stukje van de wereld te ontdekken. Tijdens haar reizen naar Australië en Thailand heeft ze deelgenomen aan verschillende vrijwilligersprojecten. Hier kon ze op dieperliggende wijze in contact staan met mindfulness en yoga. Haar interesse in deze levensvisie was zo groot dat ze haar in de zomer van 2017 aansloot bij het I AM instituut. Hierbij volgde ze onder meer de opleiding Mindfulness for Kids.

De eerste succeservaringen binnen het Mindfulness for Kids-trainerschap heeft bij Nandi ‘de goesting’ om kinderen en ouders te ondersteunen in het bewust leren stilstaan nog groter gemaakt. Deze drive samen met een flinke dosis creativiteit en een vleugje yogaliefde zorgen voor een heerlijk recept waar je zeker van wil proeven.

Dit of dat

Dit of dat
Nandi De Preter

Favoriete quote

"Vulnerability is not a weaknes; it is our greatest measure of courage" - Brene Brown

Blad

Diploma's & opleidingen

Visumnummer: 354874

Erkenningsnummer: 912117760

Wereldbol

2023

Vijfdaagse training speltherapie

Speltherapie is een specifieke vorm van therapie voor kinderen en jongeren. Kinderen praten vaak makkelijker via spel dan via de verbale taal. Om die speltaal goed te begrijpen en om goed te kunnen communiceren met het kind, is het nodig dat de therapeut de speltechnieken goed beheerst. Nandi heeft in deze training verschillende speltechnieken aangeleerd gekregen en de link gemaakt met bekende theoretische achtergronden. Ze is volop aan de slag gegaan met de speltechnieken ‘in de vingers te krijgen’.

Wereldbol

2022

Creatief Communiceren met kinderen en jongeren

In gesprekken met kinderen en jongeren doen we nog heel vaak beroep op de verbale communicatiemogelijkheden. Toch is het voor kinderen en jongeren vaak op die manier moeilijk om hun beleving, wensen en ideeën onder woorden te brengen. Dankzij het eigen maken van verschillende tools, kan Nandi het begeleidingsproces van deze doelgroep vergemakkelijken.

Wereldbol

2022

Nieuwe autoriteit

Met het principe van de Nieuwe Autoriteit introduceert Haim Omer een andere manier van kijken en handelen binnen opvoedingssituaties. Dankzij focussen op aanwezigheid, zelfcontrole en netwerk, helpt Nandi ouders opnieuw in hun kracht te staan zonder de verbinding met het kind / de jongere te verliezen.

Wereldbol

2020 - 2021

Basistraining + bootcamp Veiligheidsplanning Signs of Safety

De Signs of Safety-benadering heeft niet alleen aandacht voor de zorgen binnen een gezin, maar gaat ook sterk op zoek naar de krachten. Door doel- en netwerkgericht aan de slag te gaan kan er samen tot oplossingen gekomen worden.

Wereldbol

2018 - 2020

Opleiding mindfulnesstrainer voor kinderen

Door op jonge leeftijd samen met de ouder in te zetten op het onderzoeken van gedachten, emoties en lichamelijke signalen staan kinderen sterker in hun schoenen om de uitdagingen van de samenleving tegemoet te treden. Er wordt een gemeenschappelijke taal gecreëerd tussen ouder en kind, waarbij er een transfer gemaakt wordt van de sessies naar het dagelijks leven.

Wereldbol

2018

Multi Systeemtherapie

Multi Systeemtherapie is een intensieve begeleiding voor jongeren die zich antisociaal en / of delinquent gedragen. Er wordt gezocht naar de oorzaken van dit gedrag bij de jongeren en diens omgeving. Door sterk in te zetten op beide luiken kan er een totaalbeeld gemaakt worden. Door met alle partijen in dialoog te gaan wordt er een plan met doelen opgesteld. Hierbij is er oog voor de sterke kanten van iedereen om zo de doelen te realiseren.

Wereldbol

2017 - 2018

Module Intelligentieonderzoek bij Kinderen
-
Thomas More Hogschool Antwerpen

Dankzij de kennis over het CHC-model die Nandi binnen deze opleiding heeft opgebouwd, kan zij een beter overzicht vormen over de meest accurate structuur van intelligentie.

Wereldbol

2012 - 2016

Master in de Psychologie (klinisch kinderen en jongeren)  
-
KULeuven

De Masteropleiding Psychologie heeft Nandi de mogelijkheid geboden om zich te verdiepen binnen het specialisatiedomein klinische psychologie: kinderen en jongeren.  Ze is opgeleid tot een competente gedragswetenschapper met sterke theoretische, analytische en communicatie vaardigheden. Dit alles binnen een onderzoeks- en praktijkgedreven omgeving waarin de wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag centraal staat. Ze ontwikkelde een professionele en verantwoordelijke attitude met een kritische en open geest met oog voor diversiteit. Dankzij het volgen van een uitgebreide en langdurige stage (OOOC Ter Heide) werd ze ondergedompeld in de praktijk.

Wereldbol

2009 - 2012

Toegepaste Psychologie (klinisch) 

Lessius Hogeschool Antwerpen

Dankzij deze professionele bachelor werd Nandi opgeleid tot psychologisch consulent. Ze leerde hulpvragen in kaart te brengen, te coachen en counselen, te trainen en adviseren en dit zowel preventief als begeleidend. Nandi had de mogelijkheid om veel praktijkgerichte vakkennis eigen te maken alsook uitgebreid te oefenen in haar gesprekstechnieken.

bottom of page